Waarom Tank Cure?


Tank Cure is het product om de binnenkant van uw brandstoftank op professionele wijze te restaureren. Tank Cure is een product van POLY-SERVICE en wordt al meer dan 25 jaar met zeer goede ervaringen toegepast binnen Europa. Tank Cure is benzine en oliebestendig. Het is met succes aangebracht in metalen tanks voor zowel olie, diesel als benzine.

  • Afschermen van roest
  • Dichten van kleine lekkages (poreusheid, lekkende lasnaden of gaatjes)
  • Preventieve behandeling tegen lekkage en roestvorming
  • Afscherming tegen verontreiniging in olietanks (bijvoorbeeld na het zandstralen)

Epoxy benzinetank coating, het middel tegen lekkende en geroeste brandstoftanks.

Toepassingen en Eigenschappen!

Benzinetanks die poreus zijn of aan de binnenzijde zijn verroest, kunnen met het Tank Cure Systeem succesvol worden behandeld. Het resultaat is een kunststof laag die kleine gaatjes afdicht en roestvorming tegen gaat. Tank Cure epoxy coating wordt reeds vele jaren met succes toegepast in diverse landen in Europa. Uit milieu overwegingen worden er de laatste jaren steeds hogere percentages Bio-Ethanol aan de benzine toegevoegd. Hierdoor worden de eisen die aan Tank Cure Coating worden gesteld steeds hoger. Ook zal door deze toevoeging de kans op roestvorming in de tank toenemen. De Tank Cure Coating formulering is daarom aangepast waarbij tevens de viscositeit is verhoogd om een dikkere beschermlaag in de tank te bereiken. Om voldoende laagdikte aan de binnenzijde te krijgen is voor een tank tot 15 liter een set van 450 gram Tank Cure Coating nodig. Meer weten hoe je het moet toepassen? Lees de gebruikershandleiding van Tank Cure.

Aandachtspunten

Bij een uitvoerig laboratoriumonderzoek is vastgesteld dat bij een sterke verhoging van het percentage Bio Ethanol de bestendigheid van de coating afneemt. Tank Cure is daarom niet geschikt voor brandstof die meer dan 10% Bio-Ethanol bevat. Wanneer een tank wordt behandeld met Tank Cure Coating is het af te raden om agressieve carburateurreinigers in de benzine bij te mengen, omdat dit de coatinglaag kan aantasten. Heb je meer vragen? Bekijk onze veel gestelde vragen.

Mengen van de componenten

Een set Tank Cure Coating bestaat uit de basiscomponent A en de hardercomponent B, afgevuld in de juiste mengverhouding. In de verpakking van de A-component is voldoende ruimte om direct voor de verwerking de B-component toe te voegen. Na het verwijderen van de rode dop van de bus met harder, het aluminium seal geheel verwijderen om de bus volledig leeg te laten lopen. Vervolgens de componenten enkele minuten intensief roeren met een houten spatel. Om mengfouten te voorkomen dient het mengsel te worden overgegoten in een schone bus of mengbeker en nogmaals goed te worden geroerd. Gebruikt men slechts een gedeelte dan de beide componenten zorgvuldig afwegen, in de juiste mengverhouding (2:1). Meer weten hoe je het moet toepassen? Lees de gebruikershandleiding van Tank Cure.

Over Tank Cure


Tank Cure is een oplosmiddelvrije 2 componenten epoxycoating met uitstekende brandstof- en oliebestendigheid. Buiten zeer gerichte productinformatie bieden we veel algemene informatie over het toepassen van coatings om benzine- en olietanks te dichten. Een probleem dat vaak ter sprake komt bij leden van oldtimerclubs voor motoren en bromfietsen is een benzinetank die van binnenuit roest en/of poreus is en lekt. Met de hand bewerken van roestplekken aan de buitenzijde, is uiteraard onmogelijk.

Vaak zullen de liefhebbers van oldtimers op zoek moeten gaan naar een tweedehands tank. Deze worden echter steeds schaarser en daardoor duurder. Een andere duurzame oplossing is Tank Cure! Met het Tank Cure Systeem kan de tank duurzaam worden gerepareerd. Niet alleen wordt de roest tegengegaan, ook eventuele gaatjes worden gedicht. Tank Cure wordt al sinds 1994 in verschillende Europese landen met veel succes toegepast.