Tank Cure Behandelplan en Tips


Oude epoxy coating verwijderen uit benzinetank

Tank Cure Epoxy Remover

Epoxy Remover

Epoxy Remover kunt u gebruiken om een oude laag coating uit een stalen bezinetank te halen. Verwijder eerst alle benzine uit uw tank en spoel hem na met water. Daarna de tank droog maken en af laten koelen indien nodig.

Epoxy Remover tast lak en pakkingringen van de tank aan. Uw tank daarom verpakken in een plastig zak die u rond om de vulopening afplakt met tape. De opening van de benzinekraan degelijk afsluiten. Zorg dat u ook een goede afsluiting voor de vulopening van de tank heeft.

Zorg voor goede ventilatie (buitenlucht), handschoenen, beschermende kleding en veiligheidsbril voordat u de bus Epoxy Remover opent. Vermijd inademen van de damp. Giet de Epoxy Remover in de tank en sluit de vulopening. Tank enkele tellen rustig schudden zodat de Epoxy Remover zich verspreidt door de gehele tank. Maar hierna de vulopening even open om eventuele overdruk te laten ontsnappen. Denk aan bril en handschoenen.

Zet uw tank gevuld met Epoxy Remover nooit in de felle zon, maar op een koele en goed geventileere plaats. Laat de Epoxy Remover gedurende een dag in de tank zitten waarna u het restant aftapt (buiten!). De oude epoxylaag in uw tank komt in kleine schilfers naar buiten. De tank naspoelen met veel water. Voordat u een nieuwe laag coating aanbrengt eerst de tank goed reinigen met Tank Cure Reiniger en behandelen met de Tank Cure Ontroester.

Volgende stap

Handige tips

Epoxy Remover mag alleen worden toegepast in stalen tanks. Zeker niet gebruiken in kunststof tanks (chemische reactie)

Epoxy Remover nooit in een verwarmde tank gieten. Niet opslaan in de zon of in de buurt van warmtebronnen. Verwijderd houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken.

Epoxy Remover niet gebruiken in tanks met een bezine- of olierestant. Het verdient aanbeveling om het werken met Epoxy Remover altijd in de buitenlucht te doen. Na gebruik van de remover de tank ALTIJD direct grondig naspoelen met water en Tank Cure Reiniger

Ontroester (zuur) pas gebruiken nadat de tank is gespoeld met water en met Tank Cure Reiniger. Tank niet blootstellen aan hoge temperaturen bij het gebruik van Epoxy Remover.

Tref bij de verwerking de vereiste veiligheidsmaatregelen en draag zorg voor voldoende ventilatie en/of persoonlijke beschermingsmiddelen. Voor uitgebreide gegevens wordt verwezen naar het product veiligheid informatieblad.